Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeede II taotlusvoor avatakse

Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeede II taotlusvoor avatakse

20. juuli 2020

Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeede II taotlusvoor avatakse 20.07.2020.a.
(II taotlusvoor on avatud 20.07-14.09.2020)

(I taotlusvoor oli avatud 24.07-30.09.2019)

Sihtgrupp:

Taotleja võib olla Valga, Võru või Põlva maakonnas tegutsev mikro- või väikeettevõtjast äriühing, kes on Eesti äriregistri andmetel tegutsenud vähemalt 24 kuud.​

Infopäevad:

Infopäev taotlemisest huvitatud ettevõtjatele toimub veebiseminarina 4. augustil 2020 kell 14:00.

Toetuse suurus:

  • Toetuse minimaalne suurus on 10 000 eurot ja maksimaalne suurus on 50 000 eurot.
  • Kalamajandusliku vähese tähtsusega abi andmisel on toetuse maksimaalne suurus 30 000 eurot.
  • Toetuse maksimaalne määr on 60% projekti abikõlblikest kuludest.

Toetatakse järgmisi tegevusi:

  • uue või oluliselt edasi arendatud toote või teenusega seotud arendustegevused ja investeeringud;
  • tootmis- või teenusemahu tõstmisega seotud tegevused ja investeeringud;
  • tootmise või teenusepakkumise automatiseerimise või digitaliseerimisega seotud investeeringud ja personali koolitus;
  • müügi- ja turundustegevused eelpool nimetatud tegevuste tugitegevustena, mis võivad moodustada kuni 10% eelpool nimetatud tegevuste abikõlblikest kuludest

Rohkem infot: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/ettevotlus-ja-kulastuskeskkond/kagu-eesti-ettevotluse-arengu

Ivi Martens
Atesteeritud ettevõtluskonsultant
SA Võrumaa Arenduskeskus
Mob:     +372 53497303