Kagu-Eesti ettevõtjate mentorklubi

Kagu-Eesti ettevõtjate mentorklubi

3. juuni 2013

Projekti nimi: Kagu – Eesti mentorklubi

Roll: Projektipartner

Sihtgrupp: Võru-, Põlva- ja Valgamaa ettevõtjad

Projekti periood: 21.03 – 28.11. 2013

Projekti eesmärk: pakkuda väikeettevõtjatele võimalust suhelda kogenud ettevõtjate, koolitajate ja praktikutega, saada uusi teadmisi, häid nõuandeid ning jagada vastastikuseid kogemusi.

Lühikirjeldus: Mentorklubi raames toimub seitse kokkusaamist, mil toimuvad koolitused ja personaalsed suhtlemised nii mentorite kui kaasmentiidega.

Tulemused: Võrumaalt osaleb projektis 6 ettevõtjad ja 2 mentiid. Osalejad on omandanud uusi teadmisi, mida rakendtakse enda ettevõtluse arendamisel ning on laienenud ka sotsiaalne suhtevõrgustik.

Rahastaja: EAS, 5500,-€

Kontaktisik: Ivi Martens, 786 8367, ivi@vorumaa.ee