Kaasamisprotsesside visualiseerimise koolitus Viljandis

Kaasamisprotsesside visualiseerimise koolitus Viljandis

4. apr. 2013

MTÜ Ruumiloojad koostöös MTÜga Arenguruum kutsub osalema kaasamisprotsesside visualiseerimise koolitusel, 2.-3. mail Viljandis.

KUIDAS LÄBI VISUALISEERIMISE MITMEKESISTADA KOOSOLEKUID, ALGATUSI, STRATEEGIAD…?

Visualiseerimine on mõjus viis arutelude, ajurünnakute, vestluste käigus esilekerkinud mõtete sruktureerimiseks ja edasiandmiseks.

Visuaalne keel muudab kaasamisprotsessid mõjusaks ning on heaks täienduseks erinevate meetodite, nt avatud ruum, maailmakohvik, ideeturg, tulemuste jõulisemal esitlemisel.

Kahepäevase koolituse raames:

– tutvud visualiseerimise teoreetiliste põhimõtetega;

– õpid tundma ja praktiliselt kasutama graafilise visualiseerimise võtteid;

– lood oma isikliku ikoonide varamu;

– oled valmis rakendama õpitut oma igapäevatöös.

Koolituse viivad läbi Anne Madsen ja Christina Hemmingsen Taanist. Koolituse töökeel on inglise keel.

Osalustasu

Osalustasu sisaldab toitlustust, majutust ja materjale. Osalemistasu on kaasava juhtimise koolitusel (3-9 päeva) osalejatele 150 EUR. Kõikidele teistele huvilistele 195 EUR. Hinnale ei lisandu km.

Koolitus viiakse läbi arenguprogrammi Kaasajate Kasvulava raames. Kasvulava on omanäoline kaasamispraktikute ja -huviliste arenguprogramm, mille sihiks on tõsta kaasajate valmisolekut ja võimekust kaasamisprotsesse mõjusalt juhtida. Kasvulava tegevustes osalemiseks loe lähemalt siit. Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

Lisainformatsioon ja registreerumine: www.kaasamine.ee või Piret Jeedas, piret@ruumiloojad.ee