Ideekonkurss Mina Suudan

24. sept. 2019

Sellel nädalal algas koolinoorte ideekonkurss „Mina suudan“, mis ootab noortelt ideid, kuidas parandada noorte turvalisust, heaolu ja/või tervist kohalikus kogukonnas. Ootame, et noored märkaksid oma kogukonna probleeme ja pakuksid neile kodanikualgatuse vormis lahendusi.

Auhinnad on uhked – 5 parimat ideed võidavad 1000 eurot ja neid juhendanud õpetajajaid 300 euroga, samuti premeeritakse eraldi ka kõige aktiivsemalt osalenud koole ja/või õpilasesindusi!

Rohkem infot: merilyn.viin@vorumaa.ee