Vunki mano! akadeemia on ürituste sari kus kohtuvad omavalitsuste, volikogude ja erinevate organisatsioonide ja asutuste esindajad ning otsustajad tutvumaks ja arutamaks sotsiaalse innovatsiooni võimalusi ja võimalikkust Võrumaal. Akadeemia õhtu esimeses pooles toimub  akadeemiline loeng ehk teema avamine mingile probleemile, millele järgneb ühine arutelu, kus püütakse leida maakonnas asetsevatele küsimustele lahendusi.

Sügisest kevadeni korraldab Võrumaa Arenduskeskus Vunki mano! akadeemiate nime all loengute ja avalike arutelude sarja “Kuidas valitseda nutikalt kahanevas maapiirkonnas?”

2. detsembrile plaanitud akadeemia lükkub edasi uude aastasse. Olukorra selginemisel saab uut infot Facebookis ja vorumaa.ee kodulehelt.

Kokku toimub kuus avatud valitsemise ja avaliku sektori innovatsiooni teemalist loengut, kus esinevad Eesti teadlased ühiskonnateaduste valdkonnast ning akadeemias osalejatega saab ühiselt arutleda kohaliku tasandi valitsemise edendamise teemadel.

  • 22.10.2020 – prof. Anu Toots, Tallinna Ülikooli sotsiaalpoliitika professor „Valitsemise areng, paradigmad, suundumused“.
  • 02.12.2020 – Tiina Tambaum, Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse teadur ja professionaalne vananeja “Vananeva ühiskonna võimalused“.
  • 13.01.2021 – Kadri Leetma, Tallinna Ülikooli inimgerograafia dotsent ja Kristi Griašakov, TalTechi arhitektuuri ja urbanistika teadur „Inimarengu aruanne: maaelu tuleviku võimalikud stsenaariumid linnastuvas ühiskonnas“.
  • Veebruar 2021 – Dagmar Narusson, Tartu Ülikooli kogukonnatöö lektor „Kogukondade arendamine ja partnerlus avaliku sektoriga“.
  • Aprill 2021 – Katri-Liis Lepik. Tallinna Ülikool, juhtimise dotsent ja Northumbria Ülikooli külalisteadur „Valitsemise innovatsioon ja sotsiaalne innovatsioon“.
  • Mai 2021 – Ruth Melioranski. Eesti Kunstiakadeemia teadur ja Tallinna Tehnikaülikooli insener. „Ühiskondlike muutuste disainimine“.

Üritused toimuvad Stedingu majas ja on avatud kõigile huvilistele, kes ise plaanivad valitsemises osaleda või olla teadlikud valijad.

Korraldajad jälgivad COVID-19 leviku epidemioloogilist olukorda ja ametlikke soovitusi ning rakendavad vajalikke abinõusid, vajadusel toimuvad üritused virtuaalselt.

Lisainfo:
Kadri Kangro
heaolu arendusnõunik
tel 510 7487
e-post: kadri.kangro@vorumaa.ee