Rahvatervist ja turvalisust tõstvaid ja tagavaid tegevusi viiakse ellu nii riiklikul, maakondlikul kohalikul kui ka kogukondlikul tasandil. Heaolu ja turvalisuse tõusu panustatakse paljudes valdkondades, nii siseturvalisuse, hariduse, majanduse, tervishoiu, lastekaitse, tööturu, sotsiaal- kui tarbijakaiteses jm.

Kohalike omavalitsuste ühiselt täidetav ülesanne on:

  1. heaolu ja turvalisust toetava elukeskkonna kujundamine;
  2. tervise- ja heaoluprofiili koostamine ning selles sisalduva teabega arvestamine maakonna või piirkondliku arengustrateegia koostamisel;
  3. rahvastiku tervist toetavate tegevuste elluviimine;
  4. tervist toetavate teenuste pakkumine maakonnas või piirkonnas, vähemalt tervise- ja heaoluprofiilis kajastatud prioriteetsete tervisemõjude ohjeldamiseks;
  5. riiklike rahvatervisealaste tegevuste toetamine maakonnas või piirkonnas;
  6. rahvatervise ja teiste tihedalt seotud valdkondade vahelise võrgustiku loomine.