Sotsiaalteenuste korraldamine

Projekti nimi: Võru maakonna sotsiaalteenuste korralduse ja tuleviku lahendusteeEL Sotsiaalfondi logo

 

Periood: 15.08.2021 – 31.05.2022

Maksumus (sh toetus ja omaosalus): 30 500,00 eurot, projekti toetus 24 997,80 eurot. Projekti toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Rahastaja(d) / toetusprogramm ja meede: Riigihalduse ministri 05.05.2015. a määruse nr 12 ”Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks”

Eesmärk ja lühikirjeldus: Projekti “Võru maakonna sotsiaalteenuste korralduse ja tuleviku lahendustee” käigus analüüsitakse Võru maakonna kohalike omavalitsuste sotsiaalteenuste vajaduse ja pakkumise hetkeolukorda ning sellest lähtuvalt kujundatakse tuleviku teenusevajadust ning sobivaid teenuse osutamise mudeleid ja vorme hõlmav lahendustee. Teenuste arendamisel arvestatakse teenuse tarbijate struktuuri ja vajadusi ning ressurssidest tulenevalt kavandatakse teenuse korralduse viisid abivajaduse katmiseks.

“Võru maakonna sotsiaalteenuste korralduse ja tuleviku lahendustee” analüüsi valmis kevad 2022. Uuringu tegi Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE. Uuringu leiab vorumaa.ee/…/Voru-maakonna-sotsiaalteenuste-korralduse-ja-tuleviku-lahendustee-1.pdf

Lisainfo:
Ülle Tillmann
heaolu suunajuht
tel: +372 5196 7531
e-post: ulle.tillmann@vorumaa.ee