Projekti nimi: Social Hackathon – community-based development of the most disadvantaged microregions (Kogukondlikud häkatonid – kogukondade arendamine ebasoodsas olukorras olevates maapiirkondades)

Projekti veebileht
Vunki mano! loometalgud

Periood: 2019.11.03-2021.11.02

Maksumus: kogumaksumus 125 115 eurot, millest Võrumaa Arenduskeskuse osa maksumus on 14 000 eurot. Omaosalus puudub.

Rahastaja, toetusprogramm ja meede: Erasmus+ Programme 2014-2020, Strategic Partnerships Hungarian National Agency

Eesmärk ja lühikirjeldus: Kõige ebasoodsamas olukorras olevate maapiirkondade arengu tugevdamine. Ungari ja Rumeenia kogukondade arendamise metoodiline edasiviimine kohandades Eesti kogukondlikku häkatoni kui uuenduslikku lähenemist.

Taotleja ja partnerid:

 • Hungarian Association for Community Development (juhtpartner)
 • Human Reform Foundation
 • Homorod-Küküllő Leader Association
 • North-Abaúj Association for Community Development
 • SA Võrumaa Arenduskeskus

Tegevused:

 • Partnerlust ettevalmistavad tegevused.
 • Õppimine ja kohandamine. Eesti kogemusega tutvumine kohandatava meetodiga selle algses kontekstis. Koolituse arendamise töötoad, kus töötatakse välja uuenduslik kogukonna arendamise metoodika (s.h koolitused), mis on kohandatud Ungari ja Rumeenia maapiirkondade vajaduste põhjal.
 • Metoodika juurutamine. Projektis osalevates Ungari ja Rumeenia maapiirkondades uue metoodika tutvustamine, huvigruppide aktiviseerimine ning kogukondlike häkatonide korraldamine.
 • Lõpukonverents.

Oodatav tulemus:

 • Õppe- ja juhendmaterjalid kogukondade arendamiseks ja kogukondlike häkatonide korraldamiseks.
 • Kogukondlikud häkatonid Ungaris ja Rumeenias.

SA Võrumaa Arenduskeskuse poolne projektijuht: Kadri Kangro