31. märtsil ja 1. aprillil Navi seltsimajas ja 22. aprillil veebis

REGISTREERU TALVEKOOLI

Muudatuste hulk ja keerukus on täna kasvutrendis, inimeste ja organisatsioonide võime nendega toime tulla on pandud tõeliselt proovile.
Kas oled mõelnud, millised on Sinu võimalused toetada innovatsiooni avalikus sektoris, kuidas suurendada sotsiaalset innovatsiooni haja-asustatud piirkonnas või sellest, kuidas panustada võrgustikutöösse, et kogukonnaliikmetega koostöös toetada meie oma inimesi.

Käesolev koolitus annab Sulle praktilisi soovitusi, kuidas paremini mõista end ja teisi muutunud ühiskonnas ning leida üles muudatust toetavad asjaolud selleks, et

 • arutleda, milline on kogukondlik ressurss, mida koosloomes oma elukorralduse kujundamiseks kujundada;
 • parima teadmise, koheselt rakendatavad meetodid ja töövahendid avatud innovatsiooni tulemuslikumaks juhtimiseks ja muutustega toimetulekuks
 • saada teada sotsiaalse ettevõtluse nüanssidest
 • mõelda kaasa avatud, kaasavast ja arutlevast valitsemisest kohalikul tasandil.

Sihtrühm

Osalema on oodatud Võru maakonna volikogude, volikogude komisjonide esindajad. Oodatud on  aktiivsed kogukonnaliikmed, maaelu võrgustiku liikmed, vabaühendustest, riigiasutustest ja partnerorganisatsioonidest.

Millega tegu?

Interaktiivne ja praktiline töötoa formaadis koolitus, millesse on integreeritud parim teadmine sotsiaalsest innovatsioonist ja innovatsioonist avalikus sektoris.

Koolituse teemad:

 • Ühiskondlikud väljakutsed ja nendega kohanemise võimalused.
 • Sotsiaalse innovatsiooni olemus ja tunnused.
 • Sotsiaalne innovatsioon osana avaliku sektori innovatsioonist ja valitsemisest.
 • Kogukond kui kollektiivne ressurss. Koosloome
 • Sotsiaalse innovatsiooni protsess ja keskkond. Sotsiaalse innovatsiooni keskkond Võru maakonnas).
 • Sotsiaalne innovatsioon ja ettevõtlus. Mõjuettevõtlus. Sotsiaalse ettevõtluse keskkond.
 • Sotsiaalsete ettevõtjate ja rahastajate analüüsi tulemuste tutvustus.
 • Sotsiaalne innovatsioon ja poliitika. Avaliku poliitika disain. Poliitika osalised, võrgustikud ja areenid
 • SoFiMa projekti tutvustus
 • arutelu: Innovatsiooni võimalikkus avalikus sektoris
 • Ümarlaud: Millist sotsiaalse innovatsiooni poliitikat vajab Võru maakond?
 • Vunki mano! loometalgute tutvustus

PROGRAMM

Neljapäev, 31. märts

09:45 – 10:00 Vunki mano! seminari avamine, Tiit Toots, SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige
10:00 – 11:30 1. osa: Ühiskondlikud väljakutsed ja nendega toimetulek – kas toimetuleku läbikukkumine või läbikukkumisega toimetulek?
Ühiskonnas on terve rida väljakutseid, mis on meie kõigi omad ja samas ka justkui pole probleemil seda ühte omanikku, kelle poole vaadata ja öelda – lahenda ära. Otsime vastuseid küsimustele, et miks erineb tänavaaugu probleem vaesuse probleemist ja mis teeb mõned probleemid nurjunuks. Kui ühiskondlikud muutused on kiiremad kui meie õppimisvõime, kas siis on tulemuseks on kaos või on võimalik ebamäärasust süsteemidesse sisse kirjutada.
11:30 – 11:45 Paus
11:45 – 13:15 2. osa: Ühiskondlik mõju. Sotsiaalne innovatsioon ja avaliku sektori innovatsioon.
Hoolimata inimkonna peadpööritavast arengust koopast kosmoseni, oleme ikka silmitsi kõiksugu hädadega, mis inimeste heaolu mõjutavad ja millega justkui polegi midagi peale hakata – eakate üksildus, noorte vaimse tervise häired, immigratsioonist tingitud pinged, kliima soojenemine jne. Kuidas mõjusid hinnata ja kuidas nendes teemades rakendada innovatsiooni? Milline võiks olla avasektori roll innovatsiooni soodustajana ja miks avasektor seni on selles küsimuses pigem passiivne.
13:15 – 14:00 Lõuna
14:00 – 15:30 3. osa: Sotsiaalse innovatsiooni keskkond ja selle kujundamine kohalikul tasandil.
Ühiskondlike uuenduste kujunemine sõltub keskkonnast, kus see aset leiab. Anname ülevaate, milline on seis Võru maakonnas, millised on siinkandis ühiskondlike innovatsioonide tekkimist soodustavad ja takistavad tegurid. Võru maakonna kohalike omavalitsuste sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteemi analüüs hõlmab ülevaadet kohaliku tasandi poliitikatest ja nende rakendamisest ning mõjust sotsiaalsele innovatsioonile.
15:30 – 15:45 Paus
15:45 – 16:30 Ajurünnak: Innovatsiooni võimalikkus avalikus sektoris.
Loovalt lähenedes ja kollektiivsele tarkusele toetudes otsime viise, kuidas kohalikul omavalitsus edendada uuendusi ja innovatsiooni.
16:30 – 16:45 Päeva kokkuvõte

Reede, 1. aprill

09:00 – 09:15 Päeva sissejuhtatus. Eelmise päeva peegeldused.
09:15 – 10:30 4. osa: Sotsiaalse innovatsiooni rahastamine. Sotsiaalne ettevõtlus.
Sarnaselt traditsioonilise innovatsiooni toetamisega, saavad ka sotsiaalse innovatsiooni puhul poliitikakujundajad tegutseda nii nõudluse, kui ka pakkumise poolsete meetmete kaudu. Nõudluse poole suunatud poliitikad (näiteks hanked, regulatsioonid või eranõudlust toetavad poliitikad) on väga olulised ka sotsiaalse innovatsiooni jaoks. Pakkumise poolsete meetmete eesmärk on suurendada sotsiaalsete uuenduste arvu ja kvaliteeti – seotud osaliste võimekuse parandamist, pehme ja kõva infrastruktuuri loomist, rahastamisele juurdepääsu parandamist. Kuidas see kõik mõjutab ettevõtlust? Avame vestluses ka sotsiaalse ettevõtluse olemust ja miks on avalikul sektoril oluline mõista selle ettevõtlusvormi arengu vajadusi.
10:30 – 11:00 Paus
11:00 – 11:10 Ühiskondlikult vastustundlike ettevõtete rahastusvõimaluste arendamine Eestis.
Sissejuhatus poliitikakujundajate ümarlauda.
11:10 – 12:00 Näited sotsiaalse ettevõtluse rahastusvõimalustest ja koostööst kohalike omavalitsustega – Rootsi, Horvaatia, Slovakkia näited.
12:00 – 13:00 Arutelu: Millist sotsiaalse innovatsiooni poliitikat vajab Võru maakond?
13:00 – 14:00 Lõuna ja kokkuvõtted.

Reede, 22. aprill

Zoomis, osalemislink saadetakse registreerunutele e-posti teel.

09:00 – 09:15 Sissejuhatus
09:30 – 11:00 Sotsiaalne innovatsioon ja poliitika. Avaliku poliitika disain. Poliitika osalised, võrgustikud ja areenid.
11:00 – 11:30 Seminari kokkuvõte.

 

Koolitaja: Katri-Liis Lepik, PhD
Katri-Liis Lepik on Tallinna Ülikooli juhtimise dotsent ja Tallinna Ülikooli globaalse Sotsiaalse ettevõtluse magistriprogrammi kuraator. Ta on muuhulgas Euroopa Komisjoni “Sotsiaalse ettevõtluse ökosüsteemi Eesti raporti” ja “Eesti sotsiaalsete ettevõtete seire” koostaja. Ta on 38 riigiga teadusvõrgustiku projekti juht, mis tegeleb valdkondade vahelise innovatsiooniga ühiskondlikeks muutusteks. Ta on rahvusvahelise sotsiaalse ettevõtte Skill Mill juhatuse liige, mis pakub keskkonnahooldustööd endiste õigusrikkujatega.

Koolitaja: Kadri Kangro, MD
Kadri Kangro on Tallinna Ülikooli doktorant ja Ida-Soome Ülikooli külalisdoktorant, kelle uurimistöö teema on sotsiaalne ja avaliku sektori innovatsioon maapiirkondades Võru maakonna näitel. Kadri tegeles 2015-2021 aastal Võru maakonnas heaolu ja sotsiaalse innovatsiooni arendustegevuste käivitamise ning juhtimisega ning oli Vunki mano! loometalgute algataja ja projektijuht. Ta usub, et Võrumaal on suured eeldused olla sotsiaalse innovatsiooni lipulaev Eestis, mis annaks piirkonna arengule uue hoo. Tema eesmärk on ühendada teadus ja praktika, et leida uusi võimalusi maapiirkondade kestlikuks arenguks.

Osalemise tingimused:
Koolitus on osalejale tasuta. Osalema on oodatud omavalitsute volikogude ja volikogude komisjonide liikmed ning piirkonnas aktiivsed eestvedajad. Kui peale registreerumist selguv, et teil ei ole siiski võimalik koolitusel osaleda, palume sellest esimesel võimalusel teada anda koolituse korraldajale e-posti teel: arenduskeskus@vorumaa.ee .

Koolitusprogramm Vunk mano! talvekool viiakse ellu programmi Sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse arendamine, kaasrahastatakse Euroopa Komisjoni algatustest (80% mahust) ning SA Võrumaa Arenduskeskuse omafinantseerimiseks ettenähtud vahenditest (20% mahust).

Info:
Ülle Tillmann
heaolu suunajuht
tel: +372 5196 7531
e-post: ulle.tillmann@vorumaa.ee

Katrin Volman
vabaühenduste konsultant
tel: +372 525 1750
e-post: katrin.volman@vorumaa.ee