URBACT logoProjekti nimi: Tegevusvõrgustik „Social impact bond development for improved public service delivery (SIBdev)“

Periood: mai 2020 – mai 2022

Maksumus: projekti kogumaksumus partneritega 149 686,10 eurot, millest projekti toetus 102 949,86 eurot

Võrumaa Arenduskeskuse osa maksumus 50 079,72 eurot millest toetus 42 567,76 eurot, omaosalus 7511,96 eurot

Rahastaja: URBACT III programm

Eesmärk ja lühikirjeldus:

Eesmärk on uurida, kuidas saab ühiskondliku mõju osakuid kasutada avalike teenuste osutamise parandamiseks sellistes valdkondades nagu tööhõive, vananemine ja sisseränne. Sageli takistavad avalike teenuste tõhusat osutamist killustatus asutuste ja eelarvete vahel, rahaline ja poliitiline lühiajalisus ning vastumeelsus muutustega kaasnevate riskide ja takistuste suhtes. Ühiskondliku mõju osakud on paljutõotav mudel, mis leevendab neid probleeme koostöö, ennetamise ja innovatsiooni suurendamise kaudu.

Taotleja ja partnerid:

  • Juhtpartner Heerlen (Holland)
  • Aarhus (Taani)
  • Baia Mare (Rumeenia)
  • Fundão (Portugal)
  • Kecskemét (Ungari)
  • Pordenone (Itaalia)
  • Zaragoza (Hispaania)
  • Võrumaa Omavalitsuste Liit (Eesti)

Tegevused: Eesmärgiks on riikidevahelise ja kohalikul tasandil toimuva teadmiste vahetuse ja õppimise abil ühiskondliku mõju osakutega seonduvate väljakutsete analüüsimine ning tegevusplaani koostamine ühiskondliku mõju osakute rakendamiseks.

Oodatav tulemus: Iga osalev partner on koostanud ühiskondliku mõju osakute rakendamise lõimitud tegevusplaani (intergarted action plan).

Projekti info: Merilyn Viin, merilyn.viin@vorumaa.ee