Projekti nimi:

Kohalikud omavalitsused poliitilise innovatsiooni võtmerollis kaasava demokraatia tugevdamisel.
Cities as Arenas of Political Innovation in the Strengthening of Deliberative and Participatory Democracy.
https://www.euarenas.eu/

Projekti periood: 01.08.2021- 31.07.2023

Maksumus: projekti eelarve 2 931 372 € (toetus 100%), s.h. Võrumaa Arenduskeskus 168 750 €

Projekti vajalikkus:

Ühiskondlikud muutused (vananemine, linnastumine, individuaalsuse kasv, tehnoloogia ja andmete areng, kliima muutused, majandusmudelite muutumine, ressursside nappuse teadvustamine jms) tekitavad vajaduse ka valitsemise arenguks. Vähene dialoog kodanike ja valitsejate vahel loob rahulolematust ning soodsa pinnase äärmusluse tekkeks ja levikuks. Kodanike aktiivsem kaasatus kohalikku valitsemisse ja elu korraldamisse loob kestlike ja tõhusamaid lahendusi, võimaldab paremini kaasata kogukondlikku ressurssi.

Projekti eesmärgid:

Kodanike kaasatuse meetodite ja nende meetodite kohta käivate teadmiste ajakohastamine, et need vastaksid paremini tänastele vajadustele, ootustele ja võimalustele. Teaduse ja praktika koostöö tihendamine aitab kohalikul tasandil muutuseid kiiremini ja paremini ellu viia.

Projekti tegevussuunad:

 • Case studies. Uuenduslike kodanike kaasamise eksperimentide (näiteks: kodanike assambleed, kaasav eelarve, kaasamise ja koosloome veebiplatvormid, crowdfunding, etno-teater, avalike ruumide demokratiseerimine jms) uurimine nende toimumise keskkonnas (Wigan (UK), Galway (IE), Paris (FR), Berlin (DE), Helsinki (FI), Copenhagen (DK), Barcelona (ES) Lisbon (PT), Budapest (HU), Gdansk (PL), Vilnius (LT)). Selgitatakse välja, kuidas head valitsemise innovatsiooni algatused tekivad, kes on neis peamised osalejad ja käivitajad, milliseid on strateegiaid ja meetodeid rakendatakse, milline on osaluste ja arutelude abil loodav lisandväärtus ühiskondlike väljakutsete lahendustele.
 • Uuenduste ülekandmine teistesse piirkondadesse (Reggio Emilia (I), Budapest (HU), Gdansk (PL), Voru (EST)) – katsetatakse kuidas uudseid algatusi üle kanda teistesse piirkondadesse ja uuritakse nende piirkondade endi seniseid häid praktikaid (nt Vunki mano! loometalgud). Selgitatakse välja millised on majanduslikud, poliitilised ja kultuurilised tegurid, mis mõjutavad meetodite kohandamist teise keskkonda.
 • Kogemuste ja teadmiste vahetamised, luuakse soovitused poliitikate kujundamiseks.

Partnerid:

 • Ida-Soome Ülikool (juhtpartner)
 • Gdanski Ülikool
 • Poola Humanitaar- ja Ühiskonnateaduste Ülikool
 • LabGov Network (LUISS eraülikool; labgov.city)
 • Poliitikauuringute keskus Eutropian GMBH
 • Mittetulundusühing People’s Voice Media LBG
 • Mittetulunduslik võrgustik Comparative Research Network
 • Reggio Emilia omavalitsus (Itaalia)
 • Gdanski omavalitsus (Poola)
 • Võrumaa Arenduskeskus

Lisainfo:
Aivar Nigol
arendusnõunik
tel: +372 5340 2563
e-post: aivar.nigol@vorumaa.ee