Sotsiaalne innovatsioon on ühiskondlike väljakutsete uued, varasemast paremini toimivad ning mõjusamad lahendused. See hõlmab nii teenuseid, tooteid ja protsesse, mis loovad ühiskondlikku väärtust ning parendavad ühiskonna tegutsemise võimekust.

Aenduskeskus aitab luua Võru maakonnas sotsiaalset innovatsiooni soodustavat keskkonda. Meie piirkonna oludesse sobib nö hajus süsteem, kus on palju kohalikke väikseid toimijaid (organisatsioonid ja kogukonnad), kelle tegutsemis- ja mõtteviis on väljapoole avatud ning seeläbi ka ühendatud teistega. Ühendatus aitab luua aktiivset teadmiste vahetust ja koostööd.

Arenduskeskuse tegevussuunad sotsiaalse innovatsiooni edendamisel:

  • Kohtumispaikade loomine inimeste ja ideede ühendamiseks ning iseorganiseerumise lihtsustamiseks
  • Maakondliku koostöö ja ühisprojektide eestvedamine
  • Analüüside ja uuringute korraldamine
  • Kommunikatsioon teemade selgitamiseks ja avalikkuseni viimiseks
  • Nõustamine
  • Ekspertide kaasamine