Arenduskeskuse nõukogu otsus nr 12 – SA Võrumaa Arenduskeskus nõukogu 01.03.2018 otsuse nr 8 „Maakondliku liikluskomisjoni moodustamine“ muutmine