Võru maakonna aumärgid

Maakonna vapimärkVapimärk

Võrumaa vapimärk antakse isikule Võru maakonnale osutatud eriti oluliste teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks.  Vapimärk omistatakse üldjuhul elutöö eest.

Vapimärgi on pälvinud:

2022 Vello Saar
2021 Tiit Niilo
2020 Siiri Toomik
2019 Aksel Saal
2018 Mart Timmi
2017 Enno Raag
2016 Heino Vildo
2015 Väino Repp
2014 Viktor Puolakainen
2013 Helgi Noormets
2012 Hillar Kalda
2011 Ants Joonas
2010 Heinar Kool
2009 Heino Pehk
2008 Valdur Raudvassar

Võru maakonna vapimärgi taotluse vorm

Teenetemärk

Teenetemärk antakse isikule Võru maakonnale osutatud eriliste teenete või väljapaistva saavutuse tunnustamiseks.

Teenetemärgi on pälvinud:

2022 Aarne Leima, Merike Õun, Maie Pau
2021 Eve Täht, Silvi Jansons
2020 Veevi Hõrak, Hillar Irves, Ingrit Kala
2019 Riina Paat, Ena Poltimäe
2018 Merike Kapp, Aivar Leok
2017 Helle Laapere, Artur Ruusmaa, Ivar Traagel
2016 Reet Kangro, Ale Sprenk
2015 Ere Raag
2014 Aare Hõrn
2013 Elmar Ruusamäe
2012 Aimi Hollo
2011 Egon Johanson, Ruti Murusalu
2010 Sixten Sild
2009 Rein Kaiv
2008 Helmut Kostabi, Harri Neem

Võru maakonna teenetemärgi taotluse vorm

Teenetemärkide korraline andmine toimub üks kord aastas – 24. veebruariks, iseseisvuspäevaks.

Võru maakonna teenetemärkide väljaandmise kord