Haridus- ja Teadusministeerium tunnustab pidulikul galal „Eestimaa õpib ja tänab“ neid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta töö on olnud teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes. Elutööpreemia auhinnaga tunnustatakse riiklikul tasandil silma paistnud kuni kolme isikut, kelle aastatepikkune panus Eesti haridusse on pälvinud laiema avalikkuse (st riigi tasandil) kõrge hinnangu.

Kandidaate saab tunnustamiseks esitada 30. märtsist 26. aprillini, kokku 13 kategoorias:

Statuudid leiab Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt

 1. Aasta lasteaiaõpetaja
 2. Aasta klassiõpetaja
 3. Aasta klassijuhataja
 4. Aasta põhikooli aineõpetaja
 5. Aasta gümnaasiumiõpetaja
 6. Aasta kutseõpetaja
 7. Aasta huvihariduse õpetaja
 8. Aasta õppejõud
 9. Aasta tugispetsialist
 10. Aasta õppeasutuse juht
 11. Aasta haridustegu
 12. Aasta hariduse sõber
 13. Elutööpreemia

Vabariigi Valitsus määrab Aasta Õpetaja kümne kategooria parimatele riikliku hariduspreemia suurusega 10 000 eurot ning lisaks kuni kolm riiklikku haridustöötaja elutööpreemiat suurusega 65 000 eurot, mis antakse üle iga-sügisesel Aasta Õpetaja galal. Väiksemate preemiatega tunnustatakse aasta hariduse sõbra ja haridusasutuse aasta teo laureaate.

Auhinnad antakse välja Aasta Õpetaja galal “Eestimaa õpib ja tänab”, mis toimub 3. oktoobril Alexela kontserdimajas.

Tunnustusüritust Aasta Õpetaja gala „Eestimaa õpib ja tänab“ on korraldatud 2013. aastast. Ürituse peakorraldajad on Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Haridustöötajate Liit. Galaõhtust teeb otseülekande Eesti Televisioon.

Lisainfo: Karin Plakk, projektispetsialist, tel: 5381 1809

 

„Eestimaa õpib ja tänab“ 2021 Võru maakonna silmapaistvamaid haridustöötajaid. 

Võru maakonna 2021 aasta haridusvaldkonna parimad on:
Aasta lasteaiaõpetaja 2021 laureaat – Kersti Kala (Lusti Lasteaed)
Aasta klassiõpetaja 2021 laureaat – Kertu Torn (Vastseliina Gümnaasium)
Aasta klassijuhataja 2021 laureaat – Kadri Paulus (Võru Kreutzwaldi Kool)
Aasta põhikooli aineõpetaja 2021 laureaat – Rainer Kaseväli (Urvaste Kool)
Aasta gümnaasiumiõpetaja 2021 laureaat – Kaili Leino (Võrumaa Kutsehariduskeskus)
Aasta huvihariduseõpetaja 2021 laureaat – Triinu Grossmann (MTÜ Nuti-Võlur)
Aasta tugispetsialist 2021 laureaat – Minni Aia-Utsal (Võru Kesklinna Kool)
Aasta õppeasutuse juht 2021 laureaat – Tiia Must (Võru Lasteaed Okasroosike)