Võru maakonna aasta ema aunimetuse andmise statuut

1. Aunimetuse Võru maakonna aasta ema (edaspidi aunimetus) väljaandmise eesmärgiks on väärtustada ema ja emadust ning naise rolli laste kasvatamisel.
2. Aunimetuse andmist korraldab SA Võrumaa Arenduskeskus (edaspidi arenduskeskus).
3. Aunimetus omistatakse igal aastal ühele Võru maakonnas elavale emale, kelle peres kasvab või kes on üles kasvatanud vähemalt kaks tublit last, kes on hinnatud oma töös ja heaks eeskujuks väljaspool pereringi, näiteks läbi ühiskondliku tegevuse.
4. Aunimetuse saaja peab olema Eesti Vabariigi kodanik ning Võru maakonna elanik.
5. Aunimetuse kandidaate võivad esitada nii kohalikud omavalitsused, organisatsioonid kui ka üksikisikud.
6. Aunimetuse andmiseks esitatakse arenduskeskusele vormikohane ettepanek. Ettepaneku vorm kehtestatakse arenduskeskuse juhatuse käskkirjaga.
7. Aunimetuse andmise ettepanekute esitamise tähtajad teatatakse arenduskeskuse veebilehel ja maakondlikes meediakanalites.
8. Aunimetuse andmise otsustamiseks moodustab arenduskeskuse juhatus viieliikmelise komisjoni kuhu kuuluvad Võrumaa Arenduskeskuse esindaja, riigi või kohalike omavalitsuste esindaja, vabaühenduste esindaja, ajakirjanike esindaja ning ettevõtjate esindaja.
9. Komisjon vaatab tähtaegselt laekunud ettepanekud läbi ühe nädala jooksul. Komisjoni liikmetel on õigus kaaluda aunimetuse kandidaadina ka isikut, kelle osas ettepanekut ei tehtud, ent kes vastab statuudi punktides 3 ja 4 toodud nõuetele. Komisjon teeb otsuse aunimetuse andmise kohta.
10. Aunimetus omistatakse ühele emale ainult üks kord.
11. Aasta ema tiitel koos meene ja tänukirjaga antakse üle pidulikul emadepäeva kontserdil.
12. Aasta ema nimi avaldatakse arenduskeskuse kodulehel.

Taotlus Võru maakonna aasta ema aunimetuse andmiseks

Aasta ema aunimetus omistatakse igal aastal ühele Võru maakonnas elavale emale, kelle peres kasvab või kes on üles kasvatanud vähemalt kaks tublit last, kes on hinnatud oma töös ja heaks eeskujuks ka väljaspool pereringi.

Aasta ema laureaadid:

2022 Helve Einla
2021 Katrin Roop
2020 Mai Kurrikoff
2019 Marju Parv
2018 Jane Soe
2017 Janyka Vellak
2016 Tiiu Must
2015 Inge Järvpõld
2014 Anneli Hollas
2013 Airi Grossberg
2012 Katrin Parv
2011 Klarika Hirv
2010 Laine Värnik
2009 Reet Kangro
2008 Ülle Mõttus
2007 Mirjam Dremljuga
2006 Kaja Klooren
2005 Hille Saarepuu
2004 Ene Laube
2003 Tiia Must
2002 Ulvi Toomik