Võrumaa kui piirkonna märk on välja kasvanud Vana-Võromaa kultuuripärandi sümboolikast. Kahte märki eristavad värvilahendused.