Ettevõtlusõppe koordineerimine

Võru Gümnaasiumi logo

Projekti nimi: Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe koordineerimine Võru maakonnas

Periood: 01.02.2019 – 31.12.2020

Maksumus (sh toetus ja omaosalus): 20 436 eurot sh toetus 18 392,40 eurot (90%) ja omaosalus 2 043,60 eurot (10%)

Toetusprogramm ja meede: Struktuurifond “ESF” meede „Õppe seostamine tööturu vajadustega“ 3. taotlusvoor: „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“. Omaosalus SA Võrumaa Arenduskeskus ja Võru Gümnaasium

Eesmärk ja lühikirjeldus: Projekti peamine eesmärk on ettevõtlikkus- ja ettevõtlusõppe sisu praktilisemaks muutumine.  Eesmärgi saavutamiseks kutsutakse ellu toimiv maakonna ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe

koostöövõrgustik, mille ülesanne on:

  • ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe ühiste tegevuste kavandamine ja elluviimine;
  • ettevõtjate, ettevõtete, kogukonna ning teiste partnerite kaasamine;
  • parimate praktikate jagamine, ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe populariseerimine ning teadlikkuse tõstmine.

Taotleja ja partnerid: Taotleja Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus, partner Võru Gümnaasium, kasusaajad projektitegevustest huvitatud Võru maakonna koolid

 Tegevused:

  • Võru maakonna ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe koostöövõrgustiku ellukutsumine
  • Võru õpilas – ja minifirmade laadad
  • Ettevõtlusseminarid
  • Ettevõtlus – ja ettevõtlusõppe võrgustike edulugudega tutvumine teistes maakondades
  • Ettevõtliku kooli Haridusfestivalidel osalemine

Oodatav tulemus: Ühistegevuste kaudu saadavad ideed, oskused ja kontaktid muudavad ettevõtlusõppe praktilisemaks ja kogukonda ning ettevõtjaid kaasavamaks. Tõuseb juhendajate ja õppurite ettevõtlikkusteadlikkus ja ettevõtlikkus.

Projektijuht: Eliis Ermel