SA Võrumaa Arenduskeskus on aastate jooksul algatanud, juhtinud ja aidanud läbi viia erinevaid maakonna arengut ja rahvusvahelist koostööd toetavaid projekte. Lisaks oleme osalenud mitmetes omavalitsuste projektimeeskondades.