Lisa 5 Õpetajate ühistegevuste ja koolieelsete lasteasutuste õpetajate koolituse aruanne