Lisa 5 Õpetajate ühistegevuste ja koolieelsete lasteasutuste õpetajate koolitue aruanne