Aineühendus on õppeaine või ainevaldkonna põhine Võru maakonna koolide õpetajaid koondav ühendus. Igale aineühendusele on valitud oma juht, kes oma ühenduse raames tööd korraldab.

Kõik haridustöötajad on oodatud listidega liituma! Liitumiseks võtta ühendust vastava aineühenduse juhi või Võrumaa Arenduskeskuse haridusspetsialistiga.

Aineühenduse nimetus Aineühenduse juhi nimi Aineühenduse juhi e-posti aadress Aineühenduse listiaadress
Koolijuhid kool.juht@lists.eenet.ee
Õppealajuhatajad kool.oppe@lists.eenet.ee
Lasteaiajuhid Tiina Kala (LA Sõleke) tiina.kala@voru.ee  kool.laps@lists.eenet.ee
Lasteaiaõpetajad kool.laop@lists.eenet.ee
Võru maakonna aineühenduste juhid kool.asj@lists.eenet.ee
Algklasside õpetajad Terje Mägi, Kertu Torn (Vastseliina Gümnaasium) terje.magi@vastseliina.edu.ee

kertutorn@gmail.com

kool.alg@lists.eenet.ee
Eesti keele õpetajad Raili Leesalu (Võru Kretzwaldi Kool) raili.leesalu@vkrk.edu.ee  kool.emak@lists.eenet.ee
Matemaatika õpetajad Anne Reiljan (Puiga PK) anne.reiljan@puigapk.com  kool.mate@lists.eenet.ee
Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajad Merike Värs (Kääpa PK) merike@koopakool.edu.ee  kool.ajal@lists.eenet.ee
Keemia õpetajad Ave Arop (Võru Kesklinna Kool) ave.arop@vkk.edu.ee  kool.keem@lists.eenet.ee
Füüsika õpetajad Ando Tuul (Parksepa KK; Rõuge PK) ando.tuul@rouge.edu.ee  kool.fyys@lists.eenet.ee
Bioloogia- ja geograafia- ning loodusõpetuse õpetajad Heidi Kukk (Parksepa KK); Ando Tuul (Parksepa KK; Rõuge PK) heidi.kukk@parksepa.werro.ee; ando.tuul@parksepa.werro.ee kool.biogeo@lists.eenet.ee
Inglise keele õpetajad Mare Veiderpass (Võru Kesklinna Kool) mare.veiderpass@vkk.edu.ee kool.ingl@lists.eenet.ee
Saksa keele õpetajad Eva Aader (Võru Kreutzwaldi Kool) eva.aader@vkrk.edu.ee kool.saks@lists.eenet.ee
Vene keele õpetajad Külliki Mattus (Võru Kesklinna Kool) kylliki@vkk.edu.ee  kool.vene@listis.eenet.ee
IT õpetajad Piret Viil (Rõuge PK) piret.viil@rouge.edu.ee  kool.info@lists.eenet.ee
Muusika õpetajad Cathlen Haugas (Urvaste Kool) haugascathlen@gmail.com  kool.muus@lists.eenet.ee
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse, käsitöö ja kunstiõpetuse õpetajad  Aire Perk (Võru Kreutzwaldi Kool); aire.perk@vkrk.edu.ee kool.toopku@lists.eenet.ee
Kehalise kasvatuse õpetajad Margus Soome (Võru Kesklinna Kool) marguss@tamula.edu.ee kool.keha@lists.eenet.ee
Tervise- ja inimeseõpetuse õpetajad Merike Niitmets (Võru Kesklinna Kool) merike.niitmets@tamula.edu.ee kool.tervis@lists.eenet.ee
Tugispetsialistid (logopeedid ja eripedagoogid) Moonika Haili (Rõuge Koostöökeskus) moonika.haili@gmail.com; moonika@rauge.ee kool.tugi@lists.eenet.ee
Sotsiaalpedagoogid Iiris Tagen (HARNO Rajaleidja) Iiris.Tagen@harno.ee kools.sotsped@lists.eenet.ee
HEV koordinaatorid Merike Mägise (HARNO Rajaleidja) merike.magise@harno.ee kool.hev@lists.eenet.ee
Karjäärikoordinaatorid Eesti Töötukassa Võrumaa osakond kool.karjaar@lists.eenet.ee
Koolide raamatukogude töötajad Kristel Kons (Võru Kreutzwaldi Kool) kristel.kons@vkrk.edu.ee  kool.rkogu@lists.eenet.ee
Võru maakonna noorsootöö nõukoda (noortejuhid ja noorsootöötajad) Jaanika Orav (Rõuge Avatud Noortekeskus) raugeank@gmail.com  noorsoo_nk@lists.eenet.ee
Võru keele õpetajad Maaja Glaser (Orava Kool) maajaglaser@gmail.com kool.vorukeel@lists.eenet.ee
Võru maakonna KOV haridusspetsialistid Võrumaa Arenduskeskus haridusspetsialist kool.vald@lists.eenet.ee
Huvijuhid Anu Koop (Võru Kesklinna Kool) anu.koop@vkk.edu.ee  kool.huvi@lists.eenet.ee
Täiskasvanuhariduse võrgustik Kertu Pehlak (Võrumaa Kutsehariduskeskus) kertu.pehlak@vkhk.ee taiskasvanuharidus@vorumaa.ee
Õpilasesinduste liidu võrgustik Anu Koop (Võru Kesklinna Kool) anu.koop@vkk.edu.ee  anu.koop@tamula.edu.ee

Vabariiklikud aineühendused

Lisainfo Karin Plakk, projektispetsialist, tel +372 5381 1809, e-post karin.plakk@vorumaa.ee