Haridussündmuste rahastamine

Igal aastal eraldab Haridus- ja Teadusministeerium vahendeid õpilasvõistluste piirkondlikuks läbiviimiseks, õpetajate ja koolijuhtide täiendusõppe ühiseks korraldamiseks.  Võrumaal vahendab sihtotstarbelist eraldist SA Võrumaa Arenduskeskus.

Taotlusvoor toimub üks kord aastas jaanuaris. Taoltuste esitamise tähtaeg on 31. jaanuar 2022.

Peale ürituse toimumist on taotlejal kohustus kümne tööpäeva jooksul esitada arenduskeskusele  digitaalselt allkirjastatud aruanne kulusid tõendavate dokumentide, ürituse päevakava ning HTM ning arenduskeskuse logodega osalejate allkirjalehed või ainevõistluse protokollid.

Vaata täpsemalt: