Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt eraldatavate rahaliste vahendite taotlemine 2018

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt eraldatavate rahaliste vahendite taotlemine 2018

31. jaan. 2018

SA Võrumaa Arenduskeskus kuulutab välja taotlusvooru HTM vahenditest Võru maakonna aineolümpiaadide, võistluste ja õpilasürituste, õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevuse ning koolieelsete lasteasutuste õpetajate täiendkoolituse korraldamiseks eraldatavate vahendite taotlemiseks.

Korra alusel toetatakse:

  • Võru maakonnas toimuvate munitsipaal-, riigi- ja eraüldhariduskoolide õpilaste aineolümpiaadide, võistluste ja õpilasürituste korraldamist;
  • õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevust;
  • munitsipaalomandis olevate koolieelsete lasteasutuste õpetajate täienduskoolituse korraldamist.

Tegevused peavad lähtuma riiklikest õppekavadest.

Toetust saab taotleda:

  • aineühendus – õpetajate aineühenduse tegevuse jaoks;
  • aineühendus või ürituse korraldaja (nt kool, MTÜ) – maakondlike õpilasürituste, aineolümpiaadide ja võistluste jaoks;
  • munitsipaalomandis olevate koolieelsete lasteasutuste õpetajate täienduskoolituse korraldaja.

Toetust ei saa taotleda eraisikud.

Taotlused tuleb esitada hiljemalt 9. veebruaril 2018 elektroonselt ja digitaalselt allkirjastatult e-kirja aadressile tiia.allas@vorumaa.ee

Siit saate alla laadida vajalikud dokumendid ja vormid:

HTM vahendite taotlemise kord 2018

Lisa-1_Rahataotlus-maakondliku-koolituse_ürituse-korraldamiseks

Lisa-2_Rahataotlus-maakondliku-õpilasürituse-korraldamiseks

Lisa- 3_Sõidukulude-kompenseerimise-avaldus

Lisa-4_Maakondliku-koolituseürituse-korraldamise-aruanne

Lisa-5_Maakondliku-õpilasürituse-korraldamise-aruanne

Lisainfo: Tiia Allas, haridusspetsialist,  tel 5348 4969, e-post tiia.allas@vorumaa.ee