Eurostat statistika andmebaas kui kasulik töörist tegusale ettevõtjale

Eurostat statistika andmebaas kui kasulik töörist tegusale ettevõtjale

27. veebr. 2018

Eurostat on Luksemburgis asuv Euroopa Liidu statistikaamet. Organisatsiooni missioon on pakkuda Euroopale kvaliteetset ja usaldusväärset statistikat. Eesmärgi täitmisel propageeritakse  järgnevaid väärtusi: austus ja usaldus, tipptaseme edendamine, innovatsiooni edendamine, teenindussuutlikkus, professionaalne sõltumatus.

Eurostati peamiseks ülesandeks anda on Euroopa Liidule Euroopa tasandi statistikat selliselt, et andmeid oleks võimalik võrrelda riikide vahel ja regiooniti, olgu selleks siis näiteks mahepõllumaa osakaal haritavast maast või igakuised andmed turismiasutuste täituvuse kohta.

Eurostat veebikeskkonda on lihtne kasutada. Mugavaks kasutamiseks on andmed koondatud teemade kaupa (Statistics by theme). Grupeeritud on näiteks: majandus- ja rahandusvaldkonda puudutavad teemad, tööstus-kaubandus ja teenused,  põllumajandus, metsandus ja kalandus jne.

Eurostati tooted ja tööriistad

Statistika andmebaas (The database) on Eurostati alamleht, mis pakub tasuta juurdepääsu kogu Eurostati poolt kogutavale statistikale.

Publikatsioonid (Publications). Kõik Eurostat poolt väljastatud informatsioon on saadaval tasuta PDF versioonis, alternatiivselt saab trükitud versioone on tellida EU Bookshop veebipoest. Igal Euroopa Liidu kodanikul on õigus tellida 1 raamat tasuta tasudes vaid postikulu eest.

Statistika selgitatud (Statistics Explained) esitab Euroopa statistika kergesti arusaadaval viisil, kasutades Wiki- inspireeritud süsteemi. Kõigi artiklite juurde kuulub ka sõnastik, mis selgitab statistilisi termineid ja lisatud on ka arvukaid linke täiendavale informatsioonile.

Visualiseerimise tööriist. Boonusena loob Eurostat võimaluse saadud andmeid ka visuaalselt võrrelda, muutes andmed graafikuteks või tuues nad näiteks Euroopa kaardile.  

Euroopa alaste küsimustega soovitame alati pöörduda Europe Direct Võru teabekeskusesse Jüri 12, Võru., email: euroinfo@vorumaa.ee tel. 7868301.