Euroopa valimised: uus veebileht selgitab, kuidas toimub hääletamine igas liikmesriigis

Euroopa valimised: uus veebileht selgitab, kuidas toimub hääletamine igas liikmesriigis

29. jaan. 2019

  • euroopa-valimised.eu
  • Riigipõhine teave 24-s keeles
  • Väljaspool ELi elavad ELi kodanikud saavad samuti valida

Euroopa Parlament on neli kuud enne Euroopa valimisi loonud uue veebilehe, et selgitada valimiste reegleid igas liikmesriigis ning väljapool Euroopa Liitu hääletamiseks. 

Veebileht on loodud, et aidata valijatel leida kogu vajalik teave ühest kohast.

Valimisreeglid on välja toodud riikide kaupa küsimuste ja vastuste formaadis, sisaldades teavet valimispäeva, valimisea, registreerimistähtaja, hääletamiseks vajalike dokumentide ning valimiskünnise ja parlamendisaadikute arvu kohta. Lisatud on viited riiklike valimisteenistuste kodulehekülgedele.

Kuna informatsioon on riigipõhine, on veebilehel välja toodud teave iga riigi ametlikus keeles ning lisaks ka inglise keeles.  

Veebilehel on olemas informatsioon ka välismaalt (kas mõnest teisest ELi liikmesriigist või väljapoolt ELi) hääletamise kohta. See teave on eriti oluline näiteks nendele kolmele miljonile Euroopa Liidu kodanikule, kes hetkel elavad Ühendkuningriigis. 

Veebileht sisaldab veel:

  • küsimusi ja vastuseid Euroopa Parlamendi ja juhtkandidaatide kohta;
  • teavet, kuidas kaasa lüüa valimisealiste teadlikkuse tõstmisel;
  • viidet valimistega seotud uudistele Euroopa Parlamendi koduleheküljel;
  • viidet valimistulemuste lehele;
  • teavet Euroopa Parlamendi fraktsioonide ja Euroopa erakondade kohta.

Jaume DUCH GUILLOT
Euroopa Parlamendi pressiesindaja
(+32) 2 28 43000 (BXL)
(+33) 3 881 74705 (STR)
jaume.duch@europarl.europa.eu
(+32) 496 59 94 76