Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus alustas , 22. augustil Ettevõtjate elektriliitumiste pilootprogrammi taotluste vastuvõtmist

Pilootprogrammist toetatakse elektrivõrguga liitumist ja tarbimis- ja tootmistingimuste muutmist Ida-Viru, Põlva, Valga ja Võru maakonnas asuvates ettevõttetes ja tootmisüksustes.

Toetuse andmise eesmärk on sihtpiirkonnas majanduskasvu stimuleerida ja luua uusi töökohti.

Toetatakse ainult selliseid projekte, mille elluviimisel tekivad täiendavad piirkonna keskmisest kõrgema palgaga töökohad või suureneb lisandväärtus töötaja kohta.

Pilootprogrammi raames saavad taotlejaks olla äriühingud, mille tegevusalaks on töötlev tööstus (EMTAK tegevusala kood C), mis on äriregistrisse kantud vähemalt 12 kuud enne taotluse esitamise tähtpäeva ning mille müügikäive 2015. aastal ületas taotletava toetuse summat.

Toetuse suurus on 5000 – 50 000 eurot ühe projekti kohta, millele lisandub omafinantseering vähemalt 50% ulatuses.

Pilootprogrammi raames antav toetus on vähese tähtsusega abi.

Taotlusi saab esitada kolme kuu jooksul, vastuvõtt lõpetatakse 21. novembril.

Teabepäevad toimuvad:

  1. septembril kell 12.00 Narvas, Tartu Ülikooli Narva Kolledžis (Raekoja plats 2) (vene keeles).
  2. septembril kell 12.00 Tartus, Dorpat Konverentsikeskuses (Turu 2) (eesti keeles).

Teabepäevadele registreerimine on korraldatud EASi veebilehel.

Rohkem infot EASi veebilehel http://www.eas.ee/teenus/ettevotjate-elektriliitumiste-pilootprogramm/