EL Regionaalarengu Fond_horisontaalne_vaike

Pakume tegutsevale ettevõtjale TASUTA nõustamist kuni 3 h ulatuses, s.h.:

  • Info EAS ’i meetmete ja programmide,  struktuurifondide,  teiste organisatsioonide poolt ettevõtjatele pakutavate  finantseerimisvõimaluste (s.h. PRIA) kohta
  • Ettevõtte arendusplaanide seostamine ettevõtluse tugiprogrammidega
  • Taotlejate nõustamine toetustaotluste (EAS, PRIA, KIK jt.) ettevalmistamisel

Muud täiendavad teenused:

  • Info vahendamine ettevõtluskonsultantide ja nende teenuste kohta
  • Ettevõtluskoolituste ja -seminaride korraldamine
  • Info koostöövõrgustike kohta

Ettevõtjate nõustamine jaguneb olemuselt kaheks:

  • BAASNÕUSTAMINE Baasnõustamise peamiseks eesmärgiks on kliendi infovajaduse rahuldamine. Nõustamise käigus leitakse vastused kliendi küsimustele kuid pikemat kliendisuhet sellest välja ei kasva. Baasnõustamist on võimalik saada kuni 3 h ulatuses ühe teema kohta.
  • ARENGUNÕUSTAMINE  Tegutseva ettevõtja (kes on tegutsenud rohkem kui 3 aastat) arengunõustamise peamiseks eesmärgiks on kliendi arenguplaani koostamise ja elluviimise toetamine, mille tulemusena saavutab klient püstitatud eesmärgid ning realiseerib oma potentsiaali maksimaalselt. Arengunõustamise kaasabil saavutab ettevõte oma arengus kvalitatiivse arenguhüppe. Nõustamisel puudub ajaline piirang. Eeldatav nõustamise tulemus on see, et ettevõtja on võimeline aasta peale esmakontakti arenduskeskuse konsultandiga maksma vähemalt kahte täiendavat Eesti mediaanpalka võrreldes nõustamiseelse perioodiga

Pöördu julgesti meie ettevõtluskonsultantide poole:

Ivi Martens – tel 5349 7303, e-post ivi.martens@vorumaa.ee
Aavo Hummal – tel 5309 1180, e-post aavo.hummal@vorumaa.ee