EL Regionaalarengu Fond_horisontaalne_vaike

Kogemusklubist

Kogemusklubi on ettevõtjate kohtumispaik, mis on suunatud ettevõtjatele kes on varasematel aastatel osalenud mentorklubis mentiidena. Klubikohtumistel kohtutakse kogemuste vahetamiseks teiste ettevõtjatega ning kus üheskoos õpitakse ja arenetakse. Kogemusklubi on mentorklubi jätkutegevus nö vilistlastele ja  vabade kohtade korral ka teistele tegutsevatele ettevõtjatele.

Kogemusklubi  tegevus põhineb suuresti liikmete endi initsiatiivil ja kaasalöömisel. Klubikaaslased täiendavad üksteist oma teadmiste ja oskustega. Kogemusklubis toimub erinevaid koolitusi/töötubasid, mis keskenduvad klubis osalevate ettevõtjate vajadustele. Lisaks saavad osalejad kasutada teiste osalejate teadmisi ja kogemusi, sest toimuvad erinevad suhtlusringid.

Kogemusklubi üritusi  rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Kogemusklubis  on ettevõtjal osalustasu (15 EUR).

Kontakt:
Ivi Martens
Ettevõtluskonsultant
SA Võrumaa Arenduskeskus
Tel 53497303