Arenduskeskuse nõukogu otsus nr 11 – Võru maakonna aasta ettevõtjate aunimetuste andmise statuudi kinnitamine