EST-LAT programmi “Riverways” projekti lühitutvustus

EST-LAT programmi “Riverways” projekti lühitutvustus

4. märts 2013

Nii Eestis kui Lätis on veeturism oluline osa aktiivsest- ja loodusturismist, samas pole selle potentsiaal piisavalt rakendatud – kaasatud jõgede, järvede arv ja rannikuala suurus on piiratud. Samuti on veeturismiteenuste/ -toodete loomisel keskendutud peamiselt kodumaisele turismiturule, kuid palju oleks pakkuda ka välisturistidele. Arendamaks uusi tooteid/ teenuseid, hõlmamaks teenusepakkumisse uusi veekogusid, aga samas vältimaks negatiivset mõju loodusele, peab eelnevalt investeerima vajaliku infrastruktuuri loomisesse.

Rohkem infot loe siit