EL otsustas anda Ukrainale 500 miljonit eurot makromajanduslikku finantsabi

EL otsustas anda Ukrainale 500 miljonit eurot makromajanduslikku finantsabi

5. dets. 2018

Euroopa Komisjon kiitis täna ELi nimel heaks otsuse teha Ukrainale esimene makromajandusliku finantsabi väljamakse 500 miljonit eurot. Seega on EL Ukrainale alates 2014. aastast andnud makromajanduslikku finantsabi kokku 3,3 miljardit eurot, mis on suurim abisumma, mida ühelegi ELi mittekuuluvale riigile on seni makstud.

Euro ja sotsiaaldialoogi eest vastutav komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis, kelle haldusalasse kuuluvad ka finantsstabiilsus, finantsteenused ja kapitaliturgude liit, ütles: „Euroopa Liit on Ukrainat jätkuvalt nii poliitiliselt kui ka rahaliselt toetanud. Euroopa Komisjoni tänane otsus abi välja maksta tehakse tähelepanuväärsel hetkel, mil Ukraina ja tema kodanikud seisavad silmitsi Venemaa uue rünnakuga ning vajavad seepärast rahvusvaheliste partnerite kinnitust solidaarsuse kohta. Selline agressiivne käitumine on tänases Euroopas vastuvõetamatu.“

2018. aasta juulis Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt heaks kiidetud uue makromajandusliku finantsabi programmi raames saab Ukraina abi kuni üks miljard eurot. Programm aitab Ukrainal katta rahastamisvajadused ja toetab ulatusliku struktuurireformikava rakendamist. Makromajanduslikku finantsabi antakse madala intressimääraga pikaajaliste laenudena tingimusel, et Ukraina rakendab vastastikuse mõistmise memorandumis kindlaksmääratud poliitikameetmeid.

Ukraina on täitnud programmi esimese makse tegemiseks vajalikud poliitilised kohustused. Muu hulgas on tehtud jõupingutusi korruptsioonivastase võitluse tõhustamiseks, äriregistrite läbipaistvuse suurendamiseks, maksukeskkonna prognoositavuse parandamiseks ja riigiettevõtete juhtimise tõhustamiseks. Ukraina on sõlminud ka Rahvusvahelise Valuutafondiga (IMF) kokkuleppe uue tugilaenu kohta.

Taust

Makromajanduslik finantsabi on osa ELi ulatuslikumast koostööst naaberriikidega ja seda kasutatakse vahendina kriisidele reageerimiseks. Abi võimaldatakse maksebilansiraskustes naaberriikidele ning see täiendab IMFi antavat abi. Makromajandusliku finantsabi laenude rahastamiseks võtab EL kapitaliturgudelt laenu, mis laenatakse sarnastel tingimustel edasi abivajavatele riikidele. Makromajandusliku finantsabi toetustena antakse ELi eelarvest.

Lisaks makromajanduslikule finantsabile toetab EL Ukrainat mitme muu vahendiga, sh humanitaarabi, eelarvetoetus, tehniline abi ja investeerimist toetavad segarahastamisvahendid. Kokku on EL ja Euroopa finantsasutused alates 2014. aastast kaasanud laenudena rohkem kui 12 miljardit eurot ja toetustena üks miljard eurot, et aidata Ukrainal stabiliseerida oma majandust, viia ellu kõikehõlmavaid reforme ja suurendada oma kodanike elatusvahendeid.

Lisateave

ELi makromajanduslik finantsabi Ukrainale (inglise keeles)

ELi makromajanduslik finantsabi ja ELi naaberriikide majandusanalüüs (inglise keeles)

ELi ja Ukraina suhted (inglise keeles)

Euroopa Komisjoni esindus Eestis
Avalikkussuhete osakond
Tel: 626 4400, 51 85 427