EAS-i messi- ja ühisturunduse toetuse saamine on ettevõtjatele nüüd soodsam

EAS-i messi- ja ühisturunduse toetuse saamine on ettevõtjatele nüüd soodsam

22. apr. 2009

12. aprillil jõustusid muudatused ettevõtjate ühisturunduse ja välismessitoetuse tingimustes. Laienes taotlejate ring, lisandus toetatavaid tegevusi, lihtsustusid taotluste hindamise kriteeriumid ning suurenes toetussumma.