EAS avas taotlusvooru – Pereturismi atraktsioonide toetamine

EAS avas taotlusvooru – Pereturismi atraktsioonide toetamine

11. juuli 2016

Sihtgrupp: väliskülastajatele huvipakkuvad pereturismi atraktsioonid, mis on avatud vähemalt 6 kuud aastas ning pakuvad teenuseid ja tegevusvõimalusi erinevas vanuses lastega peredele.
Toetust antakse pereatraktsiooni investeeringuteks, ekspositsiooni ja teenuste välja arendamiseks ning atraktsiooni turundamiseks välisturgudel. Toetust saavad taotleda nii uued kui ka edasiarendatavad olemasolevad atraktsioonid asukohaga üle Eesti, sh Tallinn.
Toetuse suurus:
Uued atraktsioonid – minimaalne toetus 1 MEUR, maksimaalne toetus 2,75 MEUR
Olemasolevate atraktsioonide edasiarendus – minimaalne toetus 750 000 EUR, maksimaalne toetus 2,75 MEUR
Sõltuvalt riigiabi liigist on:
-toetuse osakaal maksimaalselt kuni 50% projekti maksumusest
-omafinantseering vähemalt 50% projekti maksumusest
Investeeringu kogumaht koos toetuse, omafinantseeringu ja mitteabikõlblike kuludega ei või olla suurem kui 5 MEUR
NB! Eeltaotluse voor avatakse 11.07.2016 ja kestab kuni 01.12 kell 17.00.

Tingimused ja toetatavad tegevused: http://www.eas.ee/teenus/pereturismi-atraktsioonide-toetamine/

Lisateave:

Jane Jakobson
tel 738 6005
jane.jakobson@eas.ee

Piret Loorand
tel 627 9507
piret.loorand@eas.ee