EAS avab kolmapäeval 25.11.2015 kaks ettevõtete arendamise meedet Arendusosak ja Innovatsiooniosak

EAS avab kolmapäeval 25.11.2015 kaks ettevõtete arendamise meedet Arendusosak ja Innovatsiooniosak

21. nov. 2015

Arendusosak on mõeldud väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE), kellel on olemas uudne toote, teenuse või tehnoloogia arenduse idee, kuid kes vajavad eeluuringute läbiviimiseks ja idee toimimise igakülgseks kindlaks tegemiseks valdkonna tippspetsialistide abi.

Arendusosaku taotlusi saab esitada jooksvalt. Programmi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Toetatakse innovatsioonialaste teenuste sisseostmist meetmes lubatud teenusepakkujatelt järgmistes valdkondades:

– toote- ja teenusearenduse alane nõustamine;

– tootmise- ja tehnoloogiaalane nõustamine;

– tootekatsetuste ja tööstuslike eksperimentide korraldamine;

– teostatavus- ja tasuvusuuringute korraldamine;

– patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alane õiguskaitse nõustamine, uuringud ja registreerimine;

– metroloogia, standardiseerimise ja sertifitseerimise alane nõustamine;

– tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ning eelnevalt projekti raames välja töötatu juurutamine.

NB! Ettevõtja kavandataval arendusel peab olema seoses arendatava toote, teenuse või tehnoloogiaga. Toetatavad ei ole üksnes ärimudeli loomise, muutmise või täiendamisega seotud tegevused.

Samuti ei ole toetatavad ettevõtte turundustegevused.

Toetuse piirmääraks on kuni 70% abikõlblikest kuludest, toetus on kuni 20 000 eurot taotluse kohta.

NB! Ühe taotluse raames saab teenust hankida ühelt või mitmelt teenuseosutajalt.

Rohkem infot: http://www.eas.ee/et/ettevotjale/ettevotte-arendamine/arendusosak/ueldist

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Innovatsiooniosak on mõeldud väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE), kui ettevõte vajab muudatuste käivitamiseks veidi nõu oma ala parimatelt spetsialistidelt.

Innovatsiooniosaku abil saab väike- või keskmise suurusega ettevõtja (VKE) koostöös kõrgkooli, katselabori või intellektuaalomandi ekspertidega uurida innovaatilisi lahendusi arengutakistustele,

katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogiate kohta, teha uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides jpm.

Innovatsiooniosaku taotlusi saab esitada jooksvalt. Programmi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Toetatakse innovatsioonialaste teenuste ostmist järgmistes valdkondades:

– toote- ja teenusearenduse alane nõustamine;

– tootmise- ja tehnoloogiaalane nõustamine;

– tootekatsetuste ja tööstuslike eksperimentide korraldamine;

– teostatavus- ja tasuvusuuringute korraldamine;

– patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alane õiguskaitse nõustamine, uuringud ja registreerimine;

– metroloogia, standardiseerimise ja sertifitseerimise alane nõustamine;

– tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ning nende juurutamine

Toetuse piirmääraks on kuni 80% abikõlblikest kuludest, toetus on kuni 4000 eurot taotluse kohta.

NB! Ühe taotluse raames saab teenust hankida ühelt või mitmelt teenuseosutajalt.

Rohkem infot: http://www.eas.ee/et/ettevotjale/ettevotte-arendamine/innovatsiooniosak/ueldist