EAS annab teada, et ettevõtluskeskkonna infrastruktuuri arendamiseks saab toetuse taotluseid esitada veel kuni käesoleva aasta 30. septembrini (k.a)

EAS annab teada, et ettevõtluskeskkonna infrastruktuuri arendamiseks saab toetuse taotluseid esitada veel kuni käesoleva aasta 30. septembrini (k.a)

10. juuni 2013

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest toetatakse tootmisele ja logistikale suunatud kohaliku ettevõtluskeskkonna taristut arendavaid projekte nagu juurdepääsuteed, vee- ja kanalisatsioonitrassid, maaparandussüsteemid, välisvalgustus, elektri- ja sidevõrgud, küttetrassid.

 Toetust saavad taotleda kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Toetus võib katta kuni 85% projekti abikõlblikest kuludest. Toetuse minimaalne suurus projekti kohta on 50 000 eurot ja maksimaalne 1 mln eurot.

Enne taotluse esitamist saab kasutada EASi poolset eelnõustamist projektiidee sobivuse, toetussumma suuruse ning planeeritud tegevuste ja kulude abikõlblikkuse osas. Eelnõustamisega tegelevad EASi arenduskonsultandid Kadi Kaur kadi.kaur@eas.ee tel. 738 6017 ja Märt Jõgi mart.jogi@eas.ee tel. 738 6019. Mõlemad konsultandid töötavad EASi Tartu kontoris.