Avaneb uute võimalustega stardi- ja kasvutoetuse programm

Avaneb uute võimalustega stardi- ja kasvutoetuse programm

13. aug. 2009

Alates 16. augustist 2009 lihtsustuvad stardi- ja kasvutoetuse programmi tingimused ja EAS alustab taotluste vastuvõtmist uutel tingimustel. Edaspidi on võimalik toetust taotleda rohkematel ettevõtjatel, samuti saada toetust kiiremini ja suuremas ulatuses.

Programmi tingimusi sätestava majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse muutmise tingis muutunud majandusolukord, varem väljatöötatud meetmed ettevõtluse toetamiseks vajasid lihtsustamist ja täiendamist, et parandada ettevõtjate ligipääsu täiendavale kapitalile. Samas ei muudeta toetuse eesmärke, vaid luuakse võimalus olla paindlikum. Jõustuvad muudatused soodustavad ka Euroopa Liidu struktuurivahendite kiiremat suunamist ettevõtlusse.

Suuremad summad
Uute tingimuste kohaselt on oluliselt suuremad toetussummad. Senine starditoetuse maksimumsumma 50 000 krooni suureneb 100 000 kroonini. Samuti väheneb ka omafinantseeringu määr – senise 25 protsendi asemel on see 20 protsenti. Ambitsioonikamatele ja ekspordipotentsiaaliga ettevõtetele suunatud kasvutoetuse maksimumsumma, mis seni on olnud 200 000 krooni, suureneb rohkem kui kaks korda 500 000 kroonini. Samuti on üle vaadatud ettevõtjate jaoks seni raskusi tekitanud omafinantseeringu määr, mis peab edaspidi olema vähemalt 35 protsenti seni kehtinud 50 protsendi asemel.

Otsus kiiremini kätte
Oluliselt lüheneb esitatud taotluste menetlemise tähtaeg: starditoetuse puhul üldjuhul kuni 10 tööpäevale, kasvutoetuse puhul 20 tööpäevale, mistõttu on toetusesaajatel võimalik planeeritud tegevusi kiiremas tempos ellu viima hakata.

Sobib ka Tallinna ettevõtetele
Kaob kauaaegne geograafiline piirang ja nüüd ei oma enam tähtsust ettevõtte registreerimise piirkond – esmakordselt on stardi- ja kasvutoetust võimalik taotleda ka Tallinnas registreeritud ettevõttel.

Soodsamad tingimused
Edaspidi lubatakse põhivara soetamist liisinguga. Samuti laieneb toetus erinevalt seni kehtinud redaktsioonist näiteks veonduse ja laondusega tegelevatele ettevõtetele logistikasüsteemide toimimiseks vajaliku rakendustarkvara soetamiseks.

Starditoetust võib taotleda ettevõtja, kel pole ettevõtte registreerimisest möödas rohkem kui 12 kuud. Kasvutoetust saab uue definitsiooni kohaselt taotleda ettevõtja, kes on tegutsenud maksimaalselt 36 kuud ja kes prognoosib teisel aastal pärast projekti lõppu ekspordikäibe osakaaluks vähemalt 20 protsenti kogukäibest ning kelle käive kasvab aastas vähemalt 30 protsenti, jõudes teisel aastal pärast projekti lõppu kahe miljoni kroonini.

Taotlusi võetakse vastu jooksvalt, täpsem info:

www.eas.ee/starditoetus

Tasuta nõu projekti ettevalmistamisel saab kohalikust maakondlikust arenduskeskusest (mak.eas.ee)

Uusi taotlusi ootame alates määruse muudatuste jõustumise hetkest. Enne muudatuste jõustumist EASi saadetud või laekunud taotlused menetletakse seni kehtinud tingimuste alusel.