Aruande esitamatajätmine tõi ligi 2400 MTÜ-le sundlõpetamise hoiatuse

Aruande esitamatajätmine tõi ligi 2400 MTÜ-le sundlõpetamise hoiatuse

21. sept. 2011

Harju maakohtu registriosakond tegi neljapäeval kokku 2345 mittetulundusühingule (MTÜ) majandusaasta aruande esitamatajätmise eest sundlõpetamise hoiatuse.

Harju maakohtu registriosakonna teate põhjal pole 2345 mittetulundusühingut esitanud registripidajale seaduses sätestatud ega registripidaja määratud tähtaja jooksul majandusaasta aruannet ega mõjuvat põhjust, mis takistab majandusaasta aruande esitamist.

Teate avaldamisest kuue kuu jooksul võivad mittetulundusühingu võlausaldajad teatada registripidajale oma nõuetest mittetulundusühingu vastu ja taotleda ühingu likvideerimismenetluse läbiviimist. Kui mittetulundusühing ei ole kuue kuu jooksul alates teate avaldamisest majandusaasta aruannet esitanud ega selle mitteesitamist põhjendanud ning mittetulundusühingu võlausaldajad ei ole taotlenud ühingu likvideerimist, võib registripidaja mittetulundusühingu registrist kustutada.

Kui mittetulundusühingu võlausaldaja või mittetulundusühing esitab kuue kuu jooksul likvideerimise taotluse, otsustab registripidaja ühingu sundlõpetamise.

http://www.e24.ee/566458/aruande-esitamatajatmine-toi-ligi-2400-mtu-le-s…