Arenduskeskus nõukogu koosolek toimub 20. juunil

Arenduskeskus nõukogu koosolek toimub 20. juunil

18. juuni 2018

SA Võrumaa Arenduskeskus nõukogu koosolek toimub kolmapäeval, 20. juunil algusega kell 9 Setomaa vallas.

Päevakord

1 Info andmekaitse reformi rakendamisest Võru maakonna omavalitsustes ning rahvastikuregistri seaduse muudatuse jõustumise mõjudest omavalitsustele Eveli Kuklane
Rahandusministeeriumi Võru
talituse KOV nõunik
2 Ülevaade Võru Maakonna arengustrateegia 2035+ koostamise protsessist Tiit Toots
Juhatuse liige
Aivar Nigol
Arendusnõunik
3 Võru maakonna aasta ettevõtjate aunimetuste andmise statuudi kinnitamine Tiit Toots
Juhatuse liige
4 Bernard Kangro nimelise kirjanduspreemia statuudi kinnitamine Tiit Toots
Juhatuse liige
5 Võru maakonna tegusate kodanike ja ühenduste tunnustamise statuudi kinnitamine Tiit Toots
Juhatuse liige
6 SA Võrumaa Arenduskeskuse eelarvest toetuste eraldamise korra arutelu Tiit Toots
Juhatuse liige
Kaido Palu
Tegevjuht
7 Itaalia koostöölepingu arutelu Tiit Toots
Juhatuse liige
8 Lõuna-Eesti Turismiklastri moodustamise esimese kohtumise ülevaade Tiit Toots
Juhatuse liige
Kadri Moppel
Turismikoordinaator
9 Töös olevate turismiprojektide ülevaade ning tulevaste  projektide arutelu Kadri Moppel
Turismikoordinaator
10 Kubija laululava ühised tegevused Tiit Toots
Juhatuse liige
11 INFORMATSIOONID:
1. Ülevaade Kagu-Eesti programmi kohtumistest
2. Arenduskeskuse sisekoolitused 24. ja 29. august;
3. Panustamine loometalgute auhinnafondi;
4. Riigiametnike visiit Kagu-Eestisse 30. – 31. august;
5. Turvalisuse nõukogu koosseisu laiendamine;
6. Järgmise nõukogu koosoleku kuupäev ja kellaaeg.
Tiit Toots
Juhatuse liige
12 Ringkäik Värska Sanatooriumis Vello Saar

Lisainfo: Tiit Toots, juhatuse liige / tiit.toots@vorumaa.ee / 514 5985