Arenduskeskuse nõukogu koosolek toimub 17. oktoobril

Arenduskeskuse nõukogu koosolek toimub 17. oktoobril

15. okt. 2018

Arenduskeksuse nõukogu koosolek toimub kolmapäeval, 17. oktoobril 2018 Ruusmäel.

Koosoleku päevakord:

 1. Võru maakonna arengustrateegia 2035+ tutvustamine
 2. Maakondliku sotsiaalvaldkonna arendustegevuse ülesande täitmine
 3. Tervisespordikeskuste arutelu.
 4. Projektitaotluse „Võru maakonna ühise koostöö arendamine“ esitamine
 5. Harjumaa Omavalitsuste Liidu projektis „Regionaalvaldkonna edasise arengu analüüs“ osalemine
 6. XXVII  laulupeo ja XX tantsupeo “Minu arm” ettevalmistamine ja läbiviimine Võru maakonnas
 7. XXVII laulu- ja XX tantsupeo Võru maakonna komisjoni moodustamine
 8. Noorsootöö valdkonna tunnustamise korra kinnitamine
 9. „Vunki Mano“ loometalgute kokkuvõte
 10. Äriideede konkursi „Ajujaht“ toetamine
 11. INFORMATSIOON:
  1. Maakondliku ühise olmejäätmete veo hanke läbiviimine
  2. Audiitori määramine SA Võrumaa Arenduskeskuse 2018 majandusaasta auditeerimiseks
  3. 2019. aasta turismimessidel osalemine
  4. Eelarve toetuste ülevaade
  5. Järgmise nõukogu koosoleku kuupäev ja kellaaeg