SA Võrumaa Arenduskeskuse eelarvest toetuse eraldamise kord