Arenduskeskuse eelarvest toetatakse maakonna arengu ja konkurentsivõime tugevdamist koostöö, kogukondliku initsiatiivi ja identiteedi tugevdamise kaudu.

Toetatakse:

 1. projekte, mis on vastavuses Võru maakonna arengustrateegiaga ja ei lähe vastuollu kohalike omavalitsuste arengukavadega;
 2. organisatsioone, kes viivad ellu maakonna arengu ja konkurentsivõime tugevdamiseks olulisi tegevusi.

Taotlejaks võivad olla:

 • mittetulundusühingud ja sihtasutused;
 • organisatsioonid ja juriidilised isikud, sealhulgas kohalikud omavalitsused ja nende asutused;
 • Taotleja tegevuskoht peab olema Võru maakonnas ja kavandatavad tegevused peavad vastama tema põhikirjalisele tegevusele;
 • Taotlejal peab olema taotluses sisalduva projekti tegevuste ellu viimiseks piisavalt kogemusi ja teadmisi.

Projekti minimaalne toetuse suurus on 1000 eurot.

Toetust eraldatakse 1 kord aastas, taotluse esitamise tähtaeg on 1. detsember, toetuse eraldamine otsustatakse sihtasutuse nõukogu poolt arenduskeskuse eelarve protsessi käigus.

dokumendid ja vormid:

Lisainfo:
Tiit Toots
Juhatuse liige
+372 514 5985
tiit.toots@vorumaa.ee


Eraldatud toetused:

 1. 2022
 2. 2021 
 3. 2020
 4. 2019
 5. 2018
 6. 2017
 7. 2016