Setomaa programm on suunatud territoriaalselt ajaloolise Setomaa Eesti riigi territooriumil paiknevale osale ehk Setomaa valla territooriumile.

Programmi eesmärk on  hoida piirkonda elujõulisena ettevõtluskeskkonna ja inimkapitali arendamise kaudu. Programmi koordineerib Rahandusministeerium, regionaalse abi andja on Riigi Tugiteenuste Keskus.

Setomaa programmi eeltaotluste vooru (tegevuskava koostamise voor) korraldab Võrumaa Arenduskeskus.