Võru maakonna arengustrateegia 2035+lisa 3. Tegevuskavad ja seirenäitajad_Seirenäitajad