Arengustrateegia uuendamine_töörühmade kokkuvõtted (06.09)