Arengustrateegia koostamise ajakava ja protsess_Aivar Nigol_SA Võrumaa Arenduskeskus arendusnõunik