Maakonnaplaneering 2030+

Maakonnaplaneeringu eesmärk on maakonna ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine eelkõige kohalike omavalitsuste üleste huvide väljendamiseks ning vajaduste ja huvide tasakaalustamiseks. Maakonnaplaneeringuga antakse suunised kohaliku omavalitsuse üldplaneeringu koostamiseks.

Maakonnaplaneeringu koostamise korraldaja on Rahandusministeerium. Info: Ülle Luuk,  Ylle.Luuk@fin.ee, 7 155 835