Aprillis algab uus avalike teenuste delegeerimise ja koosloome arenguprogramm kohalike omavalitsuste ja vabaühenduste esindajatele

Aprillis algab uus avalike teenuste delegeerimise ja koosloome arenguprogramm kohalike omavalitsuste ja vabaühenduste esindajatele

28. jaan. 2019

Programmi on oodatud osalema kohalike omavalitsuste ja vabaühenduste esindajate 4 – 5 liikmelised meeskonnad.

Programmis õpid:

  • tegema vahet omavalitsuse ja vabaühenduse erinevatel koostöövormidel ning nende võimalustel;
  • korraldama teenuste koosloomet, kuhu kõik osapooled, kellest sõltub teenuse pakkumise edukus;
  • kasutama  teenusedisaini ja koosloome tööriistu;
  • planeerima ja kontrollima teenuse kvaliteeti ja mõju;
  • valima delegeerimise viisi ja delegeerimist praktiliselt korraldama;
  • ehitama omavalitsuses üles süsteemi, mis toetab teenuste delegeerimist ja strateegilist koostööd vabaühendustega.

Programmi tulemusena valmib koostöös koolitajate ja oma valdkonna ekspertidega delegeerimise plaan uueks teenuseks või praeguse teenuse edasi arendamiseks.

Programm koosneb 3 koolituspäevast, millele järgneb 5-kuuline nõustamisperiood. Nõustamisprogrammi valitakse omavalitsused või omavalitsuste grupid, kes soovivad hakata koostöös vabaühendustega pakkuma uusi teenuseid või praeguseid edasi arendama. Kokku valitakse välja 8-12 omavalitsust või omavalitsuste gruppi.

Koolitused toimuvad neljas linnas: Pärnus, Rakveres, Tartus ja Tallinnas.

Programmi tellijaks on Rahandusministeerium ja Riigi Tugiteenuste Keskus, programmi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi rahadega. Osalejatel tuleb täita ESF-ist tulenevaid nõudeid, sh osalejate andmete esitamise nõue.

Programmi metoodika on väljatöötatud MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Labori poolt (Si-Lab). Si-Lab on sotsiaalne ettevõte, eesmärgiga arendada ja rakendada koosloomet kogukondlike ja ühiskondlike probleemide lahendamisel.

Programmi viiakse ellu MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Labori ja MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik koostöös.

Programm on osalistele tasuta!

Kandideerimise tähtaeg on 1. märts