Algavad Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste regionaalsed teabepäevad

Algavad Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste regionaalsed teabepäevad

23. sept. 2013

Algavad Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste regionaalsed teabepäevad

Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Avatud Eesti Fond koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega korraldavad septembris-oktoobris Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra toetuste taotlusvoorude infopäevad kümnes linnas. Teabepäevade raames tulevad tutvustamisele Riskilaste ja -noorte, Vabaühenduste Fondi, Rahvatervise, Koduse ja soolise vägivalla programm.

Teabepäevadele oodatakse potentsiaalseid taotlejaid nagu riigiasutused, kohalikud omavalitsused ning nende valitsemisala asutused, vabaühendused ning kõrgkoolid.

Norra suursaadik Lise Kleven Grevstad rõhutab piiriülese koostöö tähtsust sotsiaalvaldkonnas. “Lastel ja noortel on võtmeroll meie ühiskondade tuleviku seisukohast. Kogemusi ja edulugusid vahetades saame me arendada neile mõeldud tugistruktuure ja meetodeid nii Eestis kui Norras,” märgib suursaadik.

EMP ja Norra toetuste üldeesmärgiks on vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust Euroopa Majanduspiirkonnas ning tugevdada kahepoolseid suhteid doonor- ja abisaajariikide vahel.

Teabepäevadel tutvustamisele tuleva nelja programmi toetussumma on kokku 19,7 miljonit eurot. EMP ja Norra toetused hõlmavad Eestis kokku 11 programmi ning toetuste kogusumma on 44,9 miljonit eurot.

Teabepäevade toimumise aeg ja koht:

24.09.13 Rakvere – Tark Maja

25.09.13 Jõhvi – Ida-Viru Maavalitsus

1.10.13 Tartu – TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskonna hoones Toomemäel

2.10.13 Võru – Võru Maavalitsus

4.10.13 Paide – Paide Kogukonnakeskus

15.10.13 Pärnu – Pärnu Maavalitsus

16.10.13 Viljandi – Viljandi Maavalitsus

18.10.13 Tallinn – Sotsiaalministeeriumi suur saal

Infopäevale palume eelnevalt registreeruda Eesti noorsootöö Keskuse kodulehel: http://www.entk.ee/riskilapsedjanoored/euroopa-majanduspiirkonna-ja-norra-toetuste-regionaalsed-teabepaevad/