Algas kandideerimine Regionaalmaasika auhinnale

Algas kandideerimine Regionaalmaasika auhinnale

8. nov. 2018

Rahandusministeerium ootab 10. detsembrini kandidaate iga-aastasele regionaalauhindade konkursile. Parimatele kohalike algatuste eestvedajatele annab traditsioonilise Regionaalmaasika auhinna üle riigihalduse minister.

„Eesti regionaalareng sõltub just kohalikest inimestest ning tublidest eestvedajatest. Tänu kohalikele aktivistidele ja ettevõtjatele tekib juurde nii töökohti kui ka enesetäiendamise ning vaba aja veetmise võimalusi,“ ütles riigihalduse minister Janek Mäggi. „Kõik sellised ettevõtmised on esiletõstmist väärt, kuid kõige silmapaistvamaid tunnustame Stenbocki majas Regionaalmaasika auhinnaga. Ootan rohkelt kandidaate igast maakonnast.“

Sobiv kandidaat on sel aastal hakkama saanud väljapaistva regionaalarengut toetava algatuse või teoga. Näiteks on edendatud piirkonna majandust läbi töökohtade loomise või piirkonnaspetsiifiliste toodete ja teenuste pakkumise. Samuti on oodatud sellised tegevused, mis on muul moel oluliselt aidanud kaasa piirkonna arengule või piirkonna eripära säilimisele ja tutvustamisele. Seega auhinna võib pälvida kõikide väljapaistvate tegevuste eest, millel on olnud oluline mõju regionaalarengu tähtsustamisele ühiskonnas.

Eelmisel aastal anti välja neli auhinda. MTÜ Sibulatee sai auhinna Peipsiääre kireva piirkonna tutvustamise eest tervele Eestile. Nad on ergutanud kohalike inimeste ettevõtlusaktiivsust, ühendades kahte eri rahvust ühise eesmärgi nimel koos tegutsema. Auhinna sai ka Jaanus Murakas ja E-Piim Tootmine AS, kes on tähelepanuväärselt panustanud Kesk-Eesti arengusse, edendades kohalikku majandust ja toetades mitmeid sponsorlusprojekte. Lisaks pälvis auhinna Saaremaa valla ühinemine. See on saarlaste edulugu, mille käigus ühinesid 12 väiksemat omavalitsust territooriumilt Eesti suurimaks omavalitsuseks. Neljanda auhinna sai Intsikurmu festivali korraldaja MTÜ Munalinn, mis on aidanud oluliselt kaasa Põlvamaa arengule ning piirkonna eripära säilimisele ja tutvustamisele.

Konkursile võivad kandidaate esitada ja kandideerida kõik inimesed, organisatsioonid, riigiasutused ning kohalikud omavalitsused. „Kandidaatide suhtes piiranguid ei ole. Kandidaat või esitaja võib olla su naaber, mõni kohalik ettevõte, MTÜ või siis hoopiski sinu koduvald,“ lisas minister.

Konkursile laekunud ettepanekuid hindab rahandusministeeriumi moodustatud komisjon, kes esitab tunnustusettepanekud riigihalduse ministrile. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 10. detsember 2018 ning need tuleb esitada siin.

Auhinnad antakse üle 29. jaanuaril Stenbocki majas.